สิทธิบัตรทอง ฟอกไตฟรี สปสช. เลือกวิธีที่ใช่สำหรับคุณ

สิทธิบัตรทอง ฟอกไตฟรี สปสช. เลือกวิธีที่ใช่สำหรับคุณ

สิทธิการฟอกไต สปสช 2565 เปิดสิทธิประโยชน์การรักษาโรคไตวายระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลัง สปสช. เพิ่มทางเลือก ผู้ป่วยโรคไต ฟอกไตฟรี สปสช. – ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา บอร์ด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. มีนโยบายเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ป่วยโรคไต ให้สามารถเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตได้ ผู้ป่วยจะได้สิทธิรับการฟอกเลือดฟรี 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสิทธิประโยชน์การรักษาโรคไตวายระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีดังนี้

1. การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation : KT)

2. การล้างไตผ่านทางช่องท้อง CAPD และสิทธิประโยชน์ใหม่นำร่องโครงการเมื่อ มกราคม 2564 คือ

ล้างไตด้วยเครื่องอัตโนมัติ APD

3. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม HD ซึ่งแต่เดิมหากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ แต่ละวิธีมีข้อดี – ข้อด้อย ที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันครอบคลุมการรักษาทั้งแบบล้างไตทางช่องท้อง และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีการฟอกไตที่เหมาะสมโดยตัดสินใจร่วมกับแพทย์ โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสิทธินี้เป็นของคนไทย สิทธิบัตรทอง ต่อชีวิตใหม่ผู้ป่วยโรคไต ไม่ต้องล้มละลายจากค่ารักษา

จากที่มีส่งต่อข้อความที่ว่า ประกันสังคม จะทำการโอน เงินเยียวยา เดือน พฤษภาคม 65 สำหรับ ม.33/39/40 คนละ 5,000 บาท นั้น ไม่เป็นความจริง เงินเยียวยา, ประกันสังคม, พฤษภาคม 65 – (11 พ.ค. 2565) ตามที่มีการส่งต่อคำแนะนำเรื่องผู้ประกันตน ม.33,39,40 รับเงินเยียวยา เข้าบัญชีสิ้นเดือนพ.ค. 65 คนละ 5,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ในกรณีที่มีคลิปวีดีโอโดยระบุว่าพ.ค.นี้แจกเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน ม.33,39,40 รับเงินเยียวยา เข้าบัญชีสิ้นเดือนพ.ค. 65 คนละ 5,000 บาท ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า สำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทให้สำหรับผู้ประกันตน ม.33,39,40 และสำนักงานประกันสังคมเคยมีโครงการเยียวยาอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

– โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

– โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

– โครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

และทั้งหมดการดำเนินงานทั้ง 3 โครงการนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ ล่าสุด ปี 65 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ช่วยคนไทยให้มีเงินหมุนเวียน

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ ล่าสุด ปี 65 พาไปรู้จัก สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ทางเลือกของคนไทย ที่ต้องการเงินหมุนเวียน โดยธนาคารออมสิน จะมีรายละเอียดคุณสมบัติการสมัคร เอกสาร หลักประกัน และการคำนวณดอกเบี้ยอย่างไรบ้าง ไปดูพร้อมกันเลย

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน คือ สินเชื่อจากทางธนาคารออมสิน เพื่อปล่อยเงินหมุนเวียนในการสร้างอาชีพ รายได้ แก่ประชาชนชาวไทยในการดำรงชีพ แต่มีเงื่อนไขเด่นคือ จะต้องไม่ใช่การกู้เพื่อใช้ในการลงทุนสลากออมสินเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ หรือนำไปใช้ในการปิดหนี้เก่าที่ไม่สร้างรายได้ (NPLs) ของธนาคาร

โดยเงื่อนไขของสินเชื่อออมสินล่าสุดนี้ จะปล่อยให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท และเมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ในวันที่ทำนิติกรรมสัญญา จะต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก จะสามารถรับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

ส่วนวิธีการคำนวณการชำระเงินกู้ จะมี 2 แบบ คือ ​ชำระเงินต้นรวมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน และการคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศที่ทางธนาคารกำหนด ซึ่งต้องติดตามรายละเอียดด้วยตนเอง 

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป