การเชื่อมต่อกับพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกได้

การเชื่อมต่อกับพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกได้

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เรามีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นทั่วโลก การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้ทำลายชีวิตผู้คนจำนวนมากและทำให้ชีวิตประจำวันทั่วโลกหยุดชะงักอย่างที่เราทราบกันดี ความรุนแรงและความเกลียดชังยังคงปรากฏอยู่ในหัวใจที่ยังไม่กลับใจใหม่ โดยเห็นได้จากการทิ้งระเบิดทำลายล้างในสถานที่ต่างๆ เช่น อัฟกานิสถาน การกดขี่และการขาดเสรีภาพทางศาสนามีให้เห็นในหลายพื้นที่ รวมทั้งบุรุนดี การก่อการร้ายแสดงให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่น่าเกลียดและส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตผู้บริสุทธิ์ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก การอพยพและการพลัดถิ่น

ของมนุษย์จำนวนมหาศาลเป็นผลมาจากความไม่มั่นคงทางการเมือง ความปลอดภัย และเศรษฐกิจ ไฟไหม้ ภูเขาไฟระเบิด ไซโคลน และน้ำท่วมรุนแรงในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกสร้างความเสียหายเป็นระยะ ๆ โดยเพิ่มความรุนแรงขึ้น ในทั่วโลก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้แตกหักและความเข้าใจระหว่างบุคคลถูกบั่นทอนโดยความดื้อรั้น ความโกรธ และความคับข้องใจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้นำไปสู่ความโกรธแค้นและความตายต่อชาวแอฟริกันอเมริกันที่ปราศจากอาวุธ ถึงจุดสูงสุดด้วยการเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยอง ไร้สติ และโหดร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่ถูกใส่กุญแจมือและปราศจากอาวุธ การกระทำที่ไร้เหตุผลเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ ทั่วโลก ผู้ที่กระทำการประติบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างน่าตำหนิดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้น วงจรแห่งความเกลียดชังและความโหดร้ายต้องยุติลง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้คนมอบชีวิตและการกระทำของตนต่อพระเจ้า ชาวเซเว่นเดย์แอดเวนติสต์ทั่วโลกได้รับการกระตุ้นให้อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปในการสังหารที่มุ่งร้าย เช่นเดียวกับจากภัยธรรมชาติ โควิด-19 และอื่นๆ

ในตัวเราเอง เรามีแนวโน้มที่จะตอบโต้และลงโทษอย่างเข้มงวด เมื่อเราถ่อมใจลงต่อพระพักตร์พระเจ้าเท่านั้นที่พระองค์จะสามารถควบคุมชีวิตของเราและนำเราเข้าสู่ชีวิตที่มีชีวิตตามพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ดังที่เปาโลระบุในฟีลิปปี 2:12-13 “เหตุฉะนั้นที่รัก อย่างที่ท่านได้เชื่อฟังเสมอมา มิใช่ต่อหน้าข้าพเจ้าเท่านั้น แต่บัดนี้ยิ่งกว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ จงทำงานเพื่อความรอดด้วยความกลัวและตัวสั่น เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในคุณทั้งตามความประสงค์และทำตามพระประสงค์” เปาโลกำลังบอกให้เราจดจ่อกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถทำงานในเราผ่านความชอบธรรมของพระองค์เพื่อทำให้เราชอบธรรมและชำระเราให้บริสุทธิ์ ทำให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ นี่คืองานของพระเจ้าและมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราเข้าใกล้จุดจบของเวลาและการเสด็จมาของพระคริสต์ในไม่ช้า 

สิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเตือนเราว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่

ในยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลกก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู เขาทำนายว่าภัยพิบัติและปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้นในบั้นปลาย พระองค์ตรัสไว้ในมัทธิว 24:4-14 ว่า “… ระวังอย่าให้ใครหลอกลวงท่าน เพราะคนเป็นอันมากจะมาในนามของเรา โดยกล่าวว่า ‘เราคือพระคริสต์’ และจะหลอกลวงคนเป็นอันมาก และเจ้าจะได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม ดูว่าท่านไม่เป็นทุกข์ เพราะสิ่งทั้งปวงนี้จะต้องเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงกาลอวสาน เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ และราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักร และจะเกิดการกันดารอาหาร โรคระบาด และแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ จากนั้นพวกเขาจะมอบเจ้าให้ประสบความทุกข์ยากและฆ่าเจ้า และประชาชาติทั้งปวงจะเกลียดชังเจ้าเพราะเห็นแก่นามของเรา แล้วหลายคนจะโกรธเคือง จะหักหลังกันและจะเกลียดชังกัน แล้วผู้เผยพระวจนะเท็จหลายคนจะลุกขึ้นหลอกลวงคนเป็นอันมาก และเพราะความอธรรมจะมีอยู่มาก ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง แต่ผู้ที่อดทนจนถึงที่สุดจะรอด และข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานแก่ทุกประชาชาติ แล้วจุดจบจะมาถึง”

โรม 1:29-32 ระบุคุณลักษณะหลายอย่างของผู้ที่ไม่ยอมให้อำนาจของพระเจ้าควบคุมพวกเขา คนเหล่านี้คือบุคคลที่ “… เต็มไปด้วยความอธรรม การผิดศีลธรรมทางเพศ ความชั่วร้าย ความโลภ ความมุ่งร้าย; เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยา การฆ่าฟัน การทะเลาะวิวาท การหลอกลวง ความคิดชั่วร้าย เป็นพวกชอบกระซิบ นินทา เกลียดชังพระเจ้า รุนแรง หยิ่งยโส อวดดี ประดิษฐ์สิ่งชั่วร้าย ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ไม่ฉลาด ไม่น่าไว้วางใจ ไม่รัก ไม่ให้อภัย ไร้ความเมตตา ผู้ซึ่งทราบการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้าว่าผู้ที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรตาย ไม่เพียงแต่ทำเช่นเดียวกัน แต่ยังเห็นชอบกับผู้ที่ประพฤติเช่นนั้นด้วย”

เราควรตอบสนองต่อบาปและกิจกรรมชั่วร้ายรอบตัวเราและการกระทำรุนแรงอันน่าสยดสยองต่อมนุษย์ในพื้นที่ของเราและทั่วโลกอย่างไร พระเจ้าทรงให้คำแนะนำโดยตรงเกี่ยวกับวิธีการต่อต้านการกระทำอันน่ารังเกียจของความเกลียดชังและความเกลียดชังเหล่านี้ พระองค์ให้เราในฐานะคริสเตียน—ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์เอง—คำแนะนำอย่างระมัดระวังและตรงไปตรงมาผ่านเปาโลในโรม 12:9-21 “จงให้ความรักปราศจากความหน้าซื่อใจคด เกลียดชังสิ่งที่ชั่วร้าย ยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงมีความรักต่อกันฉันพี่น้อง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ขาดความขยันหมั่นเพียร มีใจร้อนรน ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ชื่นชมยินดีในความหวัง อดทนต่อความทุกข์ยาก อธิษฐานอย่างแน่วแน่ต่อไป แจกจ่ายตามความจำเป็นของวิสุทธิชน อวยพรผู้ที่ข่มเหงคุณ อวยพรและอย่าสาปแช่ง จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดี และร้องไห้ร่วมกับผู้ที่ร้องไห้ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าถือเอาสิ่งสูงส่ง แต่จงคบคนต่ำต้อย อย่าฉลาดในความคิดของตนเอง อย่าทำชั่วตอบแทนความชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใด จงเห็นแก่สิ่งดีในสายตามนุษย์ทั้งปวง ถ้าเป็นไปได้ มากน้อยขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับมนุษย์ทุกคน ท่านที่รัก อย่าแก้แค้นตัวเอง แต่จงหาที่ที่จะโกรธ เพราะมีคำเขียนไว้ว่า ‘การแก้แค้นเป็นของเรา เราจะตอบแทน’ พระเจ้าตรัส เหตุฉะนั้น ‘ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขา ถ้าเขากระหายน้ำ จงให้เขาดื่ม เพราะการทำเช่นนั้นท่านจะสุมถ่านเพลิงไว้บนศีรษะของเขา’ อย่าถูกความชั่วเอาชนะ แต่จงเอาชนะความชั่วด้วยความดี” จงเห็นแก่สิ่งดีในสายตามนุษย์ทั้งปวง ถ้าเป็นไปได้ มากน้อยขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับมนุษย์ทุกคน ท่านที่รัก อย่าแก้แค้นตัวเอง แต่จงหาที่ที่จะโกรธ เพราะมีคำเขียนไว้ว่า ‘การแก้แค้นเป็นของเรา เราจะตอบแทน’ พระเจ้าตรัส เหตุฉะนั้น ‘ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขา ถ้าเขากระหายน้ำ จงให้เขาดื่ม เพราะการทำเช่นนั้นท่านจะ

Credit : สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มีขั้นต่ำ